آمار
خدمات ثبت آنلاین
 
موادمخدر

جرایم مواد مخدر

  |   دعاوی کیفری   |   بدون دیدگاه

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶

ماده یک

اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

۱کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.

۲وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر.

۳نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر.

۴دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.

۵استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.

۷فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

۹قرار دادن موادمخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره: منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب ۱۳۳۸و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
close
قالب وردپرس