آمار
خدمات ثبت آنلاین
 
فکری-و-معنوی

حقوق مالکیت فکری و معنوی

  |   دعاوی شرکت، برند و اختراع   |   بدون دیدگاه

حقوق مالکیت معنوی به حقوقی گفته می شود که از تراوشات مغزی انسان ناشی شده ،  جنبه ابتکاری داشته ، قانون به مالک آن ( ثبت کننده )  حق استفاده انحصاری برای مدت معین  می دهد و دارای ارزش اقتصادی ، قابلیت خرید و فروش داشته ، در عین حال موضوع آن عینی نباشد . برای این حق  بعضی از اساتید علم حقوق از نام “مالکیت های فکری” استفاده می کنند چون منشاء این حقوق را فکر و اندیشه انسان می دانند اما برخی دیگر واژه “مالکیت معنوی”را مناسب تر می دانند ، بنظر می رسد مالکیت معنوی درست تر باشد چون همه جنبه های  این حقوق مستقیماً از فکر و اندیشه انسان ناشی نمیشود ، (علامت تجاری – نشان جغرافیایی…) اما وجه مشترک همه آنها  فقط مادی نبودن آنها است (غیر قابل لمس) که در یک زیر مجموعه قرار داده شده اند .  از طرفی اموال مادی (قابل لمس)بوجود مالک آن وابسته نمی باشد یعنی  توسط  مالک  بوجود نیامده بلکه قبل از مالک ، آن مال وجود داشته ، شاید در تملک شخص دیگری بوده است ، اما اموال معنوی وجود آن وابسته به وجود پدید آورنده آن است و یعنی اگر پدید آورنده آن  وجود نداشت قطعاً آن مال  در آن زمان و آن مکان پدید نمی آمد ،  یا قابل ارتقاء و تکمیل توسط اشخاص دیگر هم اتفاق نبود .

حقوق مالکیت معنوی  به دوبخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم می شود و در دو قرن اخیر در همه جوامع درحال گسترش بوده است ، بخصوص کشورهای پیشرفته راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانسته با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین کارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به کلیه آحاد جامعه بخصوص صاحبان واقعی این حقوق موجبات پیشرفت علم و تکنولوژی ، توسعه ، تولید و تجارت را فراهم آوردند. بعنوان مثال ژاپن از ابتدای صنعتی شدن (قرن نوزدهم) این قانون را تصویب و اجرایی نمود و در سالهای متمادی آنرا بروز نمود. قوانین مربوط به مالکیت معنوی در کشور های پیشرفته بگونه ای تهیه و تنظیم شده که هم  منافع صاحبان این حق و هم مخاطبین را تضمین نموده است و از طرفی کمک شایانی در پیشبرد تولید و تجارت را موجب گردیده است . همچنانکه می دانیم حقوق مالکیت صنعتی زمینه ایجاد ابتکار، نوآوری، خلاقیت توسعه اقتصادی سرمایه گذاری  می گردد . رابطه بسیار ظریف بین دارنده آن حق و استفاده کننده آن بوجود می آورد و اشخاص ثالث نمی توانند تا مدت معین بدون اجازه وی استفاده نماید این باعث تشویق مادی و معنوی وی شده و پیشرفت را سرعت  داده و خالقان فکر اندیشه براحتی با اطمینان خاطر تراوشات مغزی خود را بروز داده و در دسترس همگان قرار دهند که آن نیز پیش زمینه اختراعات و نوآوری های دیگر را موجب می شود.

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.
close
قالب وردپرس